Självtest för bakterie/svampbesvär i underlivet, 1 st

359 kr

Självtest för bakterie/svampbesvär i underlivet är ett hemmatest som du skickar in till laboratorium för snabbt besked. Diskret, enkelt och smidigt.

Bakteriell vaginos kan uppkomma om man får en obalans i den vaginala bakteriefloran. Symtom som kan uppstå är illaluktande flytningar, men även klåda och sveda kan förekomma. Man kan även ha bakteriell vaginos utan att ha några besvär av det och det är inte farligt. Om man har besvär på grund av bakteriell vaginos kan detta behandlas med antibiotika. Svampinfektioner i underlivet orsakas vanligen av svampen Candida och beror på överdriven tillväxt av svampen ifråga. Symtom som kan uppstå är klåda och sveda i underlivet. Man kan också få en grynig flytning. Infektionen kan behandlas med receptfria svampdödande läkemedel. Vid upprepade infektioner bör man kontakta sjukvård. Man kan även bära på Candida utan att få några besvär av det och det är inte farligt.

Många kvinnor drabbas någon gång av besvär i underlivet orsakade av bakteriell vaginos eller en svampinfektion (Candida). Bakteriell vaginos är nästan lika vanligt som Candida. Eftersom behandlingen av bakteriell vaginos och Candida är olika men ger likartade symtom är det viktigt att ta reda på vilken infektion som kan vara orsaken till besväret.

YesNo erbjuder test för att ta reda på förekomsten av bakteriell vaginos eller candida.
Innehåller 1 test.