Mini-Pe

Mini-Pe (Noriday) från Pfizer är ett mycket effektivt och säkert minipiller som innehåller hormonet noretisteron och fungerar preventivt mot oönskad graviditet. Preventivmedlet Mini-Pe innehåller endast gestagen och har därmed en väldigt snäll biverkningsprofil jämfört med andra preventivmedel. Mini-Pe kan även med fördel användas av kvinnor som lider av migrän eller röker.

 • Ger ett näst in till 100 procentigt skydd mot oönskad graviditet
 • Kan användas av kvinnor som ammar
 • Går även under namnet Noriday
 • Erbjuds för 3 till 6 månaders förbrukning

 

Hur fungerar Mini-Pe?

Mini-Pe ingår i familjen minipiller och är ett preventivmedel som till skillnad från vanliga kombinerade p-piller inte innehåller östrogen. Detta gör att preventivmedlet kan användas av kvinnor som annars upplever biverkningar vanligen förknippade med p-piller som innehåller östrogen. Mini-Pe rekommenderas därför speciellt till kvinnor som:

 

 • Röker
 • Ammar
 • Lider av migrän
 • Är över 30 år
 • Lider av allergi mot p-piller
 • Upplevt hjärtproblem eller blodpropp

 

Mini-Pe innehåller den aktiva substansen noretisteron som ger ett väldigt effektivt och starkt preventivt skydd. Detta genom att göra sekretet i livmoderhalsen tjockare vilket gör det svårt för spermier att tränga in till livmodern. Preventivmedlet bidrar även till att slemhinnan i livmodern blir tunnare vilket leder till en ogästvänlig miljö för ägget, det får helt enkelt mycket svårt att fästa i livmodern. Mini-Pe bidrar även till att det ägg som befinner sig i livmodern blir svårbefruktat även om spermier mot all förmodan skulle tränga in.

 

Det finns många fördelar med Mini-Pe, förutom den milda biverkningsprofilen upplever många kvinnor även att menstruationen minskar i omfattning eller avtar helt. Detta gör Mini-Pe till ett smidigt alternativ för de kvinnor som tidigare upplevt riklig och oregelbunden mens.

 

Hur använder jag Mini-Pe?

Mini-Pe är ett minipiller som tas en gång om dagen. Det är viktigt att de tas regelbundet vid samma tidpunkt varje dag. Därför är det bra om du tar dem i samband med en annan rutin, så som att borsta tänderna eller äta frukost. Till skillnad från många andra p-piller innehåller en tablettkarta 28 tabletter, det innebär att du inte gör något uppehåll i din behandling. Preventivmedlet intas i 28 dagar och när din karta är slut påbörjar du en ny direkt.

 

Du påbörjar enkelt din behandling genom att ta den första tabletten på menstruationens första dag, då får du ett fullgott skydd direkt. Om du tar din första tablett senare under din mens måste du använda ett kompletterande skydd så som kondom under de första 7 dagarna för att få fullgott preventivt skydd.

 

Glömt att ta Mini-Pe?

Om du glömt bort att ta din tablett bör du ta den så snart du kommer ihåg, där efter tar du nästa tablett som vanligt. Det är viktigt att du tar dina tabletter vid ungefär samma tidpunkt varje dag för ett fullgott skydd, försök därför att ta Mini-Pe i samband med en annan regelbunden syssla. Om det gått mer än 30 timmar sedan du tog din tablett bör du ta den så snart du kommer ihåg, du behöver dock komplettera med annat preventivmedel så som kondom under nästföljande 7 dagar för fullgott skydd.

 

Det är inte alltid helt enkelt att komma ihåg att ta sina minipiller. För dig som upplever detta svårt eller enkelt glömmer tabletterna rekommenderas annat preventivmedel, till exempel P-plåster eller P-ring  som ger samma preventiva skydd mot oönskad graviditet.

 

Biverkningar med Mini-Pe

Mini-Pe är ett receptbelagt läkemedel och precis som med andra receptbelagda läkemedel kan man uppleva biverkningar när man behandlar med detta preventivmedel. Hur just du upplever biverkningarna är givetvis personligt men de brukar vara milda och snabbt övergående.

 

Några av de vanligaste biverkningarna du kan uppleva är:

 

 • Huvudvärk
 • Ömmande bröst
 • Illamående
 • Minskad eller helt utebliven menstruation

 

Läs alltid bifogad bipacksedel för fullständig lista över biverkningar. Om du upplever någon allvarligare eller ihållande biverkning bör du kontakta din barnmorska eller läkare för rådgivning. Det kan dock ta upp till några månader för kroppen att vänja sig vid preventivmedlet och dess aktiva substans.

 

Du bör alltid rådfråga läkare om du tar andra mediciner i samband med Mini-Pe, detta eftersom vissa ämnen kan ha negativ påverkan på preventivmedlets preventiva effekt. Du som använder Mini-Pe bör inte inta någon form av medicin eller naturläkemedel innehållandes ämnet Johannesört.

 

Nedan följer några av de ämnen som kan påverka Mini-Pe´s preventiva effekt:

 

 • Rifabutin
 • Nelfinavir
 • Bosentan
 • Rifampicin
 • Nevirapine
 • Carbamazepine

 

Mini-Pe och amning

Det finns många fördelar med Mini-Pe, du kan påbörja din behandling redan en månad efter födsel och använda preventivmedlet under hela amningsperioden. Vissa rester av substanser kan passera till modersmjölken men dessa har enligt undersökningar inte visat någon negativ hälsoeffekt. Undersökningar har även visat att Mini-Pe inte bidrar till fosterskador.

 

Köpa Mini-Pe online?

Att köpa Mini-Pe online via våra samarbetspartner på P-piller.nu är så väl smidigt som enkelt, de erbjuder Mini-Pe för både 3 och 6 månaders förbrukning. Du beställer enkelt genom att välja den behandling som passar dig bäst och sedan fylla i den kostnadsfria medicinska konsultationen. Konsultationen kommer därefter ligga till grund för en läkares bedömning om din lämplighet för behandling. Om du anses lämplig för en behandling med Mini-Pe kommer läkaren att skicka ett recept till ett apotek som sedan skriver ut och skickar dina varor – diskret och smidigt direkt hem till dig inom 24 timmar!