Neovletta p-piller

Neovletta (Ovranette) är ett så kallat monofasiskt p-piller och tillverkas av Bayer. Preventivmedlet är ett av de vanligaste i Europa och används ofta av förstagångsanvändare, varav många väljer att fortsätta med Neovletta. Fördelarna med Neovletta är många, bland annat har preventivmedlet är väldigt snäll biverkningsprofil vilket är uppskattat av många kvinnor.

 • Neovletta kan lindra PMS-besvär
 • Neovletta är ett p-piller med låg dos
 • Neovletta ger ett näst in till 100 procentigt skydd mot oönskad graviditet

 

Hur fungerar Neovletta?

Neovletta är ett så kallat kombinerat p-piller som innehåller hormonerna levonorgestrel och etinylestradiol, det är dessa hormoner som gör att Neovletta fungerar preventivt och ger ett fullgott skydd mot oönskad graviditet, detta genom att förhindra en ägglossning. Neovletta räknas till dem p-piller som kallas för lågdoserade p-piller.

 

Neovletta fungerar preventivt genom att hormonerna levonorgestrel och etinylestradiol hindrar ägglossning genom att lura kroppen att tro att det redan skett. Neovletta gör även att livmoderslemhinnan blir tjockare och näst in till ogenomtränglig för spermier samt ändrar miljön i livmodern så att ett ägg inte kan fastna och växa om det mot all förmodan skulle ske en ägglossning.

 

När du vill börja en behandling med Neovletta gör du det genom att ta den första tabletten under din menstruations första dag, du har då fullgott skydd från och med dag ett. Neovletta är ett så kallat 21-dags p-piller vilket betyder att du tar dina tabletter en gång om dagen vid samma tidpunkt i 21 dagar, därefter gör du ett uppehåll på sju dagar varefter du påbörjar en ny karta. Under dessa 7 dagarna kan du få mensliknande blödning men du har ett fullgott skydd under uppehållet.

 

Neovletta är ett fullgott preventivmedel för kvinnor över 18 år, men har du medicinska besvär bör du vara noggrann och konsultera din barnmorska innan du påbörjar en behandling.

 

Du som har eller har haft något av följande bör inte behandla med Neovletta:

 

 • Blodpropp
 • Oförklarliga vaginala blödningar
 • Varit sängliggande under en längre period pga operation osv
 • Migrän
 • Stroke
 • Hjärtattack
 • Allergi mot någon av de aktiva substanserna i läkemedlet
 • Tar naturläkemedel innehållande Johannesört
 • Bröstcancer, underlivscancer eller leversjukdom

 

När du ska påbörja en behandling med Neovletta är det viktigt att du uppger vilka mediciner du behandlas med, så väl receptfria som receptbelagda. Du bör inte använda läkemedlet om du:

 

 • Behandlas med medicin mot epilepsi
 • Behandlas mot HIV/AIDS
 • Behandlas med andra hormonella läkemedel
 • Behandlas med medicin mot tuberkulos (exempelvis rifabutin eller rifampicin)

 

Är du osäker bör du alltid konsultera med en läkare innan du börjar använda Neovletta.

 

Finns det fördelar med Neovletta?

Neovletta är ett populärt prevetivmedel eftersom det ger ett fullgott och näst in till 100 procentigt skydd mot oönskad graviditet. Eftersom läkemedlet är ett p-piller med låg dos har det en väldigt snäll biverkningsprofil och det kan även verka lindrande mot PMS-besvär, endometrios och menssmärtor. Det är även känt för att bidra till mer regelbundna blödningar.

 

Vilka biverkningar ger Neovletta?

Även om läkemedlet är ett väldigt skonsamt p-piller så är det receptbelagt och precis som med alla andra receptbelagda läkemedel finns det risk för biverkningar. Några av de vanligaste är illamående, huvudvärk och ömmande bröst. Dessa brukar vara milda och snabbt övergående, det tar tid för kroppen att vänja sig vid de extra hormonerna som tillförs av preventivmedlet. Skulle du uppleva allvarligare och ihållande biverkningar bör du ta kontakt med din läkare eller barnmorska omgående. Information om biverkningar finns i bipacksedeln som medföljer Neovletta.

 

Kan jag köpa Neovletta online?

P-piller.nu erbjuder dig möjlighet att via vår samarbetspartner alltid köpa autentiska läkemedel online. Läkemedlet heter Ovranette på engelska. Genom att fylla i det medicinska formuläret genomgår du vår samarbetspartners fria konsultation som sedan ligger till grund för läkares bedömning. Du väljer sedan betalnings- och leveransalternativ själv. Om läkaren anser dig vara lämplig för behandling med Neovletta skickas ett recept till ett apotek, dina varor skickas sedan direkt hem till dig inom 24 timmar.

 

P-piller.nu är ett säkert och smidigt alternativ när du är intresserad av Neovletta!