Akut p-piller

Akut p-piller kallas även för ”dagen-efter-piller” och är en tablett som fungerar preventivt efter ett oskyddat samlag. Akut p-piller fungerar som bäst upp till 72 timmar efter det oskyddade samlaget men kan även tas upp till 5 dagar efter. Då garanteras dock inte ett fullt preventivt skydd. Idag erbjuder våra samarbetspartner på P-piller.nu två effektiva akut p-piller, ellaOne och Norlevo, som de levererar direkt hem till dig inom 24 timmar.

ellaOne – Akut p-piller som fungerar preventivt upp till 5 dagar efter ett oskyddat samlag.
Norlevo – Är ett effektivt akut p-piller som fungerar upp till 3 dagar efter ett oskyddat samlag.
Postinor – Är ett receptfritt (18 år) akut p-piller som kan användas upp till 3 dagar efter oskyddat samlag.

 

Hur fungerar akut p-piller?

Akut p-piller är en tablett som intas oralt och fungerar preventivt mot oönskad graviditet efter ett oskyddat samlag. Vi vill understryka att akut p-piller endast bör ses som en nödlösning och inte ett regelbundet preventivmedel. Ett akut p-piller fungerar skyddande genom att skjuta upp och förhindra en ägglossning, detta leder till att det inte finns något ägg i livmodern som kan bli befruktat. Du som använder akut p-piller bör dock veta att tabletten inte är ett så kallat abortpiller, om ett ägg redan blivit befruktat kan det akuta p-pillret inte förhindra graviditet.

 

När du använt ett akut p-piller eller ”dagen-efter-piller” kan du uppleva så väl mellanblödningar som försenad menstruation, dock kan tabletten fungera effektivt utan avstående symtom.

 

Hur använder man akut p-piller?

Ett akut p-piller ska alltid tas snarast möjligast efter ett oskyddat samlag för att förhindra oönskad graviditet. Detta ökar chanserna för tablettens preventiva egenskaper. De akuta p-piller vi erbjuder fungerar upp till 5 dagar (ellaOne) och 3 dagar (Norlevo) efter oskyddat samlag. Trots detta vill vi understryka att dess preventiva egenskaper minskar ju senare du tar dem. Du som använt dig av ett akut p-piller bör alltid göra ett graviditetstest ca 3 – 4 veckor efter oskyddat samlag för att vara säker på att den oönskade graviditeten förhindrades.

 

Graviditetstest kan köpas på apotek, fråga alltid personalen om rådgivning om du inte vet hur de fungerar. Du kan även kontakta din närmaste Ungdomsmottagning (om du är under 20 år) eller din barnmorska för vidare rådgivning.

 

Akut p-piller kan användas så väl av kvinnor som glömt att ta sina vanliga p-piller och kvinnor som endast använder kondom som preventivmedel. Idag beställer många kvinnor akut p-piller eller ”dagen-efter-piller” för att ha hemma i rent förebyggande syfte. Fördelen är att tabletten kan intas direkt utan fördröjning efter ett oskyddat samlag eller om det vanliga preventivmedlet misslyckas.

 

Akut p-piller och biverkningar

Akuta p-piller förskjuter och förhindrar ägglossning och där med inträffar din menstruation senare än den brukar göra, du kan uppleva mellanblödningar innan du får din menstruation. Övriga biverkningar upplevs vanligen milda och övergående, behöver du kan du använda dig av vanliga värktabletter.

 

De vanligaste biverkningarna är:

  • Rubbad menscykel
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Orolig mage

 

Läs alltid igenom bipacksedel för fullständig information om biverkningar och rekommendationer.

 

Viktigt: Akut p-piller bör inte tas i samband med amning, du som tar en tablett bör inte amma de nästföljande 7 dagarna.

 

Akut p-piller – Viktigt att veta!

  • Illamående – Skulle du kräkas upp till 3 timmar efter du tagit en akut p-piller kan dess preventiva skydd inte garanteras, du bör alltid ta en ny tablett för att få ett fullgott preventivt skydd.
  • Vikt – Akut p-piller och dess preventiva skydd kan inte garanteras vid en vikt över 75 kg, undersökningar visar att dess skyddande effekt avtar.
  • Test – Du bör alltid utföra ett graviditetstest efter ca 3 – 4 veckor eller om du upplever en avvikande menstruation eller blödning.
  • Preventivmedel – Du bör alltid komplettera med kondom under den resterande delen av din menscykel efter du tagit ett akut p-piller om du fortsätter med ditt vanliga preventivmedel. Ditt preventivmedels effektiva skydd kan avta till följd av akut p-piller.
  • Preventivt skydd – ett akut p-piller ger upp till ett 98 procentigt skydd mot oönskad graviditet. Du bör alltid ta tabletten så snart som möjligt efter det oskyddade samlaget. Dock kan ca 2/100 kvinnor bli gravida trots ett akut p-piller.

 

Kan man köpa akut p-piller online?

Oavsett om du haft oskyddat samlag eller bara vill beställa akut p-piller i förebyggande syfte kan du köpa akut p-piller online via de samarbetspartner vi på P-piller.nu har. När du väljer att beställa från våra samarbetspartners finns det inga dolda avgifter, det pris du ser är alltid det pris du betalar.

Du beställer enkelt genom att välja den behandling du önskar och sedan fylla i formuläret och den fria konsultationen med några medicinska frågor. Dina svar kommer sedan att ligga till grund för läkarens bedömning. Om du anses lämplig kommer läkaren skriva ett recept som skickas till ett apotek varefter dina varor skrivs ut och levereras direkt hem till dig – inom 24 timmar. Viktigt att komma ihåg är att ditt akuta p-piller alltid ska tas så snart som möjlig efter ett oskyddat samlag för bästa effekt.

Många av de dagen-efter-piller som för tillfället finns på marknaden består av endast en tablett – som är som mest effektiv om den används inom 24 timmar efter sexuellt umgänge – vissa tabletter kan dock användas upp till 5 dagar efteråt.