Trimetoprim

Trimetoprim är en av de bästa behandlingarna mot urinvägsinfektion. Trimetoprim kan även bota olika typer av luftvägsinfektioner som exempelvis lunginflammation, mellanöreinflammation, bihåleinflammation och akut bronkit.

 

Trimetoprim får effekt redan inom första dygnet och dina symptom kan bli märkbart mindre. Trimetoprim kallas en antibiotika och verkar genom att bryta ned bakterierna. Detta sker med hjälp av att läkemedlet stoppar bakteriernas äggviteproduktion så att dom dör. Trimetoprim tas upp av blodet och når därmed infektionen i urinvägarna.

Vad är fördelarna med Trimetoprim?

trimethoprim1En av fördelarna med detta läkemedel är att det tas snabbt upp av kroppen och börjar agera för att bota urinvägsinfektioner. Man kan se en tydlig förbättring på så lite som 24 timmar. Detta läkemedel är mycket bättre att använda än receptfria behandlingar. Receptfria behandlingar har nackdelen att de inte angriper orsaken, infektionen, utan bara lindrar symptomen. Trimetoprim är det i särklass vanligaste läkemedlet som skrivs ut av läkare för att bota urinvägsinfektion. Det har även fördelen, förutom att verka snabbt, att det är mycket enkelt att använda.

 

Hur fungerar Trimetoprim?

Trimetoprim är en antibiotika, och är därmed receptbelagd. Detta innebär att läkemedlet specifikt angriper bakterierna som gör att infektionen uppstår. Då kroppen har tagit upp Trimetoprim så reducerar läkemedlet bakteriernas förmåga att bilda ett enzym, heter foliate, som är måste för att producera folsyra. Bakterierna kan då inte överleva och föröka sig och kvarvarande bakterier dör. Utan enzymet foliate så kan inte bakterierna sprida sig och infektionen stoppas från att ske, eller försvinner allt eftersom bakterierna förstörs av immunförsvaret. Efter bara ett par dagar så kommer du allmänhet märka att olika symptom lättar. Till exempel som smärta, feber och en allmänt sjuklig känsla avtar. Som skrivs nedan, så är det viktigt att fullfölja behandlingen även om symptomen försvinner.

 

Vem kan använda Trimetoprim?

Rent allmänt så kan de flesta kvinnor över 18 år använda Trimetoprim tabletter. Det finns dock vissa undantag, Dessa kvinnor ska undvika läkemedlet. Det handlar främst om dessa grupper:

 

  • Kvinnor som är gravida.
  • Läkemedlet tas upp i modersmjölk, men har troligen ingen effekt på barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning under amning.
  • Som lider av njursjukdomar eller blodsjukdomar.
  • Om du är allergisk mot trimetoprim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
  • Det finns inga belägg att läkemedlet skulle påverka reaktion och således bilkörning.

 

Det kan också uppstå en samverkan med Trimetoprim och andra läkemedel som blir negativ. Därför ska du alltid berätta om alla läkemedel du tar, så läkaren kan göra en korrekt bedömning om du är lämplig för behandlingen. Detta kan ske med hjälp av våra läkare, eller om du vill prata med din egen husläkare.

 

Hur använder jag Trimetoprim?

trimethoprim2Trimetoprim är vådligt enkelt att använda och finns i två doseringar, 100mg och 200mg. Du får normalt doseringen 200mg som sen ska tas två gånger om dagen i tre upp till och med 14 dagar. Detta kommer effekt behandla infektionen. Längden beror helt på hur stor infektionen är. Läkemedlet kan också använda preventivt, i skyddande bruk. Då tar man den mindre doseringen 100mg en gång om dagen. Du kan ta tabletten när som helst på dygnet, med eller utan mat. Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Tas gärna med ett glas vatten.

 

Det är viktigt att följa behandlingen exakt som läkaren föreskriver. Även om du känner dig helt frisk, så ska du inte avbryta behandlingen. Detta beror på att bakterien bygger snabbt upp en resistens mot läkemedlet om inte hela behandlingen fullföljs.

 

Vilka biverkningar har Trimetoprim?

Det finns en del mildare biverkningar som:

 

  • Man mår dåligt
  • Man kan kräkas
  • Även att det kliar och ger hudutslag

 

Klåda i underlivet kan vara svampöverväxt. Mera sällsynta biverkningar är diarré och olika former av inflammationer, som till exempel hjärnhinneinflammation och bindhinneinflammation.

 

Var kan jag köpa Trimetoprim online?

Du kan köpa dessa tabletter online hos våra samarbetspartners på p-piller.nu. Då du lägger en beställning så kommer du bli ombedd att fylla i ett formulär om dig och dina vanor. Fyll i detta så noggrant som möjligt. Sedan kommer en av deras läkare att gå igenom dina svar och se om du är lämplig för en behandling med Trimetoprim. Om du bedöms att vara lämplig så skickas ett recept till deras apotek och behandling skickas direkt. I många fall har du din beställning inom 24 timmar.