NorLevo

NorLevo är ett populärt akut p-piller som ger aktivt preventivt skydd mot oönskad graviditet upp till 3 dagar efter oskyddat samlag. NorLevo ger ett 95 procentigt skydd mot graviditet om den intas inom ett dygn efter oskyddat sex. NorLevo kallas även för Levonelle och är ett så kallat ”dagen-efter-piller” och bör där med inte användas som ett regelbundet preventivt alternativ till vanliga preventivmedel.

 • Mild biverkningsprofil
 • Skyddar mot graviditet efter oskyddat samlag
 • Kan tas inom 72 timmar

 

Hur fungerar NorLevo?

NorLevo, eller Levonelle, är ett akut p-piller man kallas även för ”dagen-efter-piller” och används för att förhindra en oönskad graviditet efter ett oskyddat samlag. NorLevo används främst som ett komplement då ditt vanliga preventivmedels skydd misslyckats. Det kan till exempel vara situationer då kondomen har spruckit eller du har glömt att ta en av dina p-piller och haft oskyddat samlag.

 

Ett vanligt missförstånd är att NorLevo fungerar som ett ”abortpiller”, detta stämmer inte och tabletten fungerar endast preventivt. NorLevo skyddar mot graviditet genom att förhindra och förskjuta ägglossningen, det innebär att det inte finns något ägg som kan befruktas i livmodern. Läkemedlet fungerar inte om ett ägg redan har blivit befruktat.

 

NorLevo innehåller levonorgestrel som frigörs och lurar kroppen genom att få det att tro att en ägglossning redan skett. Ämnet bidrar även till att livmoderslemhinnan blir tjockare och gör det svårare för spermier att tränga in till ägget. Med andra ord fungerar det nästan som ett vanligt p-piller men dessa två kan inte ersätta varandra. Du kan dock fortsätta med dina vanliga kombinerade p-piller eller minipiller efter att du tagit NorLevo. Det är dock viktigt att du använder ett kompletterande skydd, så som kondom, under resten av din cykel då akut p-piller kan försvaga effekten av dina p-piller.

 

Hur använder man NorLevo?

Många kvinnor väljer idag att beställa NorLevo akut p-piller i förebyggande syfte, detta eftersom dess effekt är som starkast om det tas så snart som möjligt efter det oskyddade samlaget. Det spelar självklart ingen roll när under din cykel du tar NorLevo.

 

NorLevo bör alltid tas så snart som möjligt efter oskyddat sex, dock högst upp till 3 dagar / 72 timmar efter samlaget för att dess preventiva effekt inte skall avta. Om du skulle kräkas och må illa inom 3 timmar från det att du tagit NorLevo bör du alltid komplettera med en ny tablett eftersom dess skydd inte kan garanteras.

 

Har du behandlat med NorLevo bör du alltid göra ett graviditetstest ca 3 – 4 veckor efter du tagit tabletten. Detta för att NorLevo inte skyddar mot graviditet om ett ägg redan blivit befruktat. Du kan köpa ett graviditetstest avsett för hemmabruk på ditt vanliga apotek, här hos oss eller kontakta din barnmorska för graviditetstest på klinik. Om du är under 20 år gammal kan du alltid vända dig till din närmaste Ungdomsmottagning för rådgivning och ytterligare hjälp.

 

Biverkningar i samband med NorLevo?

NorLevo akut p-piller, eller Levonelle som de även kallas, brukar vanligen inte ge upphov till allvarliga biverkningar. De biverkningar som kan upplevas är normalt sätt milda och snabbt övergående inom några dagar.

 

Det kan till exempel vara:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Magont
 • Illamående
 • Yrsel

 

Läs alltid den bipacksedel som medföljer i paketet för en fullständig lista.

 

Du bör inte behandla med NorLevo om du:

 

 • Lider av svåra magbesvär
 • Behandlas mot svampinfektion
 • Lider av leversjukdom eller sjukdom i tarm/tarmkanal
 • Är allergisk mot någon av de aktiva substanserna i läkemedlet
 • Väger över 75 kg (full preventiv effekt kan inte garanteras)
 • Använder läkemedel eller naturläkemedel som innehåller Johannesört
 • Om du lider av äggledarinflammation

 

Du bör inte behandlas med detta läkemedel om du tar medicin mot epilepsi (så som primidon, fosfenytoin, oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin), medicin innehållandes rifabutin eller rifampicin eller om du medicineras mot HIV.

 

Se medföljande bipacksedel för mer information!

Kan jag köpa NorLevo 1.5 mg online?

Du kan tryggt och enkelt beställa och köpa NorLevo 1.5 mg (Levonelle) online via de samarbetspartner vi har på P-piller.nu. När du valt din behandling fyller du i deras fria konsultation som består av ett antal medicinska frågor. Det är viktigt att du fyller i formuläret noggrant eftersom detta sedan ligger till grund för läkarens bedömning. Om läkaren anser att du kan behandlas med NorLevo kommer ett recept skickas till det apotek vi samarbetar med, dina varor kommer därefter att skickas inom 24 timmar – direkt hem till dig!