ellaOne

ellaOne är ett så kallat akut p-piller eller ”dagen-efter-piller” som fungerar preventivt mot oönskad graviditet upp till 5 dagar efter ett oskyddat samlag. EllaOne är ett av de mest effektiva akut p-pillren som finns på marknaden idag och tillverkas av HRA Pharma.

 

 • Ger upp till 98 procentigt skydd mot oönskad graviditet
 • Effektivt skydd i form av 1 tablett
 • Kan tas upp till 5 dagar/120 timmar efter oskyddat sex

 

Hur fungerar ellaOne?

ellaOne är ett effektivt akut p-piller, kallas även ”dagen-efter-piller”, som intas efter ett oskyddat samlag för att förhindra oönskad graviditet. Preventivmedlet fungerar genom att förhindra och försena ägglossning genom att ändra nivån av progesteron i kroppen.

 

Viktigt att veta: ellaOne är inte ett så kallas abortpiller. Akut p-piller förhindrar endast oönskad graviditet genom att försena och förhindra ägglossning så det där med inte finns något ägg att befrukta i livmodern. Akut p-piller kan inte förhindra graviditet om ett ägg redan blivit befruktat. Skulle en befruktning redan ha skett behöver du dock inte vara orolig för fosterskador på grund av tabletten då undersökningar inte påvisat detta.

 

ellaOne anses idag vara ett av de mest effektiva av akut p-piller på marknaden eftersom det ger effekt upp till 5 dagar efter ett oskyddat samlag. Akut p-piller bör dock aldrig ses som ett regelbundet alternativ utan skall endast användas som en nödlösning. Du bör alltid inte ersätta ditt vanliga preventivmedel, så som kondom eller p-piller, med akut p-piller utan läkemedlet är endast ett komplement när ditt vanliga skydd misslyckats.

 

Hur använder man ellaOne?

Läkemedlet bör alltid tas upp till 5 dagar eller 120 timmar efter det oskyddade samlaget. Dock bör du alltid ta tabletten så snart som möjligt efter oskyddat sex då detta ökar dess preventiva effekt. Det är med andra ord viktigt att komma ihåg att ju längre du väntar med att ta ellaOne desto större är risken att ett ägg redan blivit befruktat, då ger ellaOne ingen effekt.

 

ellaOne ett upp till 98 procentigt skydd mot oönskad graviditet om det inte redan har skett en befruktning, detta genom att förhindra och försena ägglossningen så det där med inte finns något ägg att befrukta. Du bör dock inte sluta med dina vanliga preventivmedel när du tar ett akut p-piller, men kom ihåg att komplettera med annat skydd under resterande tiden av din cykel. Detta för att ellaOne kan ha en avtagande effekt på ditt preventivmedel, till exempel p-piller eller minipiller.

 

Du bör alltid göra ett graviditetstest ca 3 – 4 veckor efter att du tagit ellaOne, detta för att säkerställa att en oönskad graviditet blivit förhindrad. Du kan enkelt köpa ett graviditetstest för hemmabruk på ditt närmaste apotek eller här hos oss. Du kan även vända dig till närmaste barnmorskemottagning eller Ungdomsmottagning (om du är under 20 år) för hjälp och rådgivning.

 

ellaOne och biverkningar?

Det är ovanligt att man upplever allvarligare biverkningar i samband med ellaOne, de biverkningar som är vanligt förekommande brukar vara milda och övergående. Skulle du uppleva någon av följande biverkningar kan du med fördel ta receptfria smärtstillande (likt Alvedon eller Ipren)

 

  • Trötthet
  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Orolig mage

 

Läs alltid medföljande bipacksedel för mer information och fullständig lista över biverkningar och restriktioner. Om du skulle kräkas inom 3 timmar från det att du tagit ellaOne bör du ta en tablett till då dess preventiva effekt inte kan garanteras.

 

Du bör inte använda ellaOne om du:

 

  • Medicineras mot HIV
  • Medicineras mot epilepsi (primidon, fenytion, oxkarbazepin, fosfenytoin, karbamazepin eller fenobarbital)
  • Tar naturläkemedel/läkemedel som innehåller Johannesört
  • Använder medicin som innehåller rifabutin eller rifampicin

 

Kan man köpa ellaOne online?

Idag väljer många kvinnor att beställa ellaOne i förebyggande syfte, du kan enkelt köpa ellaOne online via våra samarbetspartners på P-piller.nu. Detta gör du smidigt: Välj den behandling du vill beställa och fyll sedan i den fria konsultationen, det är ett formulär som består av medicinska frågor. En läkare kommer sedan att göra en bedömning utifrån dina svar, om du anses lämplig för en behandling med ellaOne kommer ett recept att skrivas ut och skickas till ett apotek. Dina varor kommer sedan att levereras direkt hem till dig inom 24 timmar (beroende på vilket leveransalternativ du väljer). Beställ smidigt och säkert från våra samarbetspartners på P-piller.nu!