Minipiller

Minipiller är en form av preventivmedel som intas oralt för att förhindra en oönskad graviditet. En vanlig missuppfattning är att minipiller är vanliga p-piller fast i en lägre dosering, detta stämmer inte. Den största skillnaden mellan minipiller och p-piller är att de förstnämnda vanligen bara innehåller ett slags hormon, detta hormon kallas för syntetiskt progestagen. Detta bidrar till en snällare biverkningsprofil och är en av anledningarna till preventivmedlets popularitet bland kvinnor idag. Minipiller är ett vanligt preventivmedel för kvinnor som är över 35 år eller av någon medicinsk anledning inte kan använda p-piller.

 

Minipiller – Hur fungerar det?

Minipiller fungerar preventivt genom att förhindra oönskad graviditet på två olika sätt. Preventivmedlet gör att det svårare för spermier att tränga in för att befrukta ett ägg genom att göra slidsekretet tjockare, de gör även livmoderväggen tunnare vilket bidrar till att det blir svårare för ett ägg att fastna i livmodern och sedan växa. Till skillnad från vanliga p-piller så stoppar minipiller inte ägglossning. För att få ett så maximalt skydd som möjligt krävs det att man intar sina minipiller ungefär vid samma tidpunkt varje dag, preventivmedlet ger då skydd mot oönskad graviditet under hela behandlingsperioden. Det är med andra ord viktigt att du kommer ihåg att ta dina minipiller regelbundet för ett fullgott skydd.
Ibland kan det vara svårt att komma ihåg att följa ett strikt schema med minipiller, har du svårt att komma ihåg dina tabletter kan du prova något av följande:

 

 • Sätt ett alarm på mobilen som påminner dig när det är dags att ta dina minipiller
 • Ta dina minipiller tillsammans med en regelbunden måltid, till exempel frukost
 • Ta dina minipiller i samband med en regelbunden övning, så som att borsta tänderna
 • Förvara dina minipiller där du lätt kan se dem och bli påmind om att ta dem

 

Minipiller – Vilken sort ska jag välja?

Hos våra samarbetspartner på P-piller.nu kan du välja mellan Mini-Pe och Cerazette där den största skillnaden är att Cerazette kan tas inom 12 timmar medan Mini-Pe endast kan tas inom 3 timmar. Detta betyder att du som glömt ta Cerazette kan fortfarande uppnå effektivt skydd om du tar din tablett inom 36 timmar. Därför passar denna typ av minipiller dig som ofta glömmer att ta din tablett på en regelbunden tidpunkt. Mini-Pe erbjuder endast 27 timmar av effektivt skydd mot oönskad graviditet.

 

Generellt sett ger Cerazette ett något högre preventivt skydd men skillnaden är inte stor om tabletterna tas regelbundet. Om ett högre preventivt skydd är viktigare än mindre biverkningar är det med andra ord Cerazette du ska välja som minipiller. Vill du hellre ha mindre biverkningar men något lägre preventivt skydd kan du istället välja Mini-Pe som minipiller. Minipiller har överlag något lägre preventiv effekt men skillnaden är väldigt liten. Risken att få en oönskad graviditet när du använder dig av minipiller är, om än möjlig, väldigt liten.

 

Minipiller och utebliven mens

För många kvinnor är menstruationen en jobbig period med smärta och rikliga blödningar. När du påbörjar din behandling med minipiller är det vanligt att man upplever en oregelbunden menstruation som sedan uteblir helt. Detta är en av många fördelar som göra att kvinnor idag väljer att använda minipiller som preventivmedel. Om du använt dig av minipiller under en längre period och upplevt utebliven menstruation kan det dröja en tid innan den kommer tillbaka då du väljer att avsluta din behandling. Denna tid kan vara helt olika från person till person men upplever du ingen menstruation under de följande 6 månaderna rekommenderas du att vända dig till din närmaste vårdcentral eller läkarmottagning.

 

Finns det fördelar med Minipiller?

Det finns en rad olika fördelar med att använda sig av minipiller som preventivmedel, en av de främsta är att minipiller medför färre hälsorisker om man jämför med vanliga p-piller. Minipiller är ett vanligt alternativ för de kvinnor som av någon anledning inte kan använda vanliga p-piller.

 

 • Minipiller passar dig som:
 • Är rökare
 • Är över 35 år
 • Har högt blodtryck
 • Har diabetes
 • Ammar
 • Är allergisk mot hormonet östrogen

 

Kvinnor som använder minipiller upplever vanligen mindre biverkningar och minipiller kan, precis som p-piller, verka reducerande när det kommer till PMS och smärtor relaterat till mens.

 

Nackdelar med minipiller?

Kvinnor som använder sig av minipiller kan uppleva att menstruationen inte är lika kontrollerad som vid användandet av vanliga p-piller. Detta betyder att din menstruation kan bli oregelbunden och det kan på förhand vara svårt att veta hur kraftig din mens kommer att vara. Det är dock vanligt att kvinnor som intar minipiller får en helt utebliven menstruation.

 

En annan nackdel med minipiller, jämfört med vanliga p-piller, är att de måste intas regelbundet ungefär vid samma tidpunkt på dagen för att ge ett fullgott skydd. Annars riskerar man att effekten inte blir lika effektiv och risken för en oönskad graviditet är högre. Vet du med dig att du har svårt att komma ihåg att ta din tablett vid en specifik tidpunkt kan du alltid välja att använda dig av Cerazette, detta minipiller har en längre tidsaspekt jämfört med andra minipiller.

 

Minipiller och biverkningar

Biverkningarna varierar beroende på vilken typ av minipiller du väljer att använda dig av men minipiller har överlag en mildare biverkningsprofil än vanliga p-piller.

 

 • De vanligaste förekommande biverkningarna i samband med minipiller är:
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Illamående
 • Förändrad menstruation
 • Känsliga bröst
 • Viss förstoring av bröst
 • Känslig mage

 

Andra vanligt förekommande biverkningar vid behandling med vanliga p-piller, så som förändrad sexlust eller depression, upplevs vanligen inte vid behandling med minipiller. Det finns ingen forskning som visar att minipiller skulle ge upphov till permanent akne eller viktförändring som annars är vanligt förekommande vid användning av vanliga p-piller. De som upplever viktuppgång och finnar gör främst detta i början av behandlingsperioden, detta bör vara övergående och försvinna inom ett par månader.

 

Du bör inte påbörja en behandling med minipiller om du lider av något av nedanstående:

 

 • Har eller har haft bröstcancer
 • Levertumörer
 • Har oförklarliga vaginala blödningar
 • Har kärl- eller blodsjukdom
 • Lider av övervikt

 

Minipiller går att använda i samband med amning, de doser av restprodukter som förs vidare ut i bröstmjölken är så låga att de inte skadar spädbarn eller påverkar dem negativt. Som nybliven mamma kan du påbörja din behandling med minipiller en månad efter födsel.

 

Vad kostar minipiller?

Priset på minipiller varierar beroende på vilken typ av minipiller du väljer samt antalet månader du väljer behandling för. Är du ungdom och bosatt i Sverige (ca 13-20 år gammal) kan du alltid vända dig till ungdomsmottagningen för kostnadsfritt preventivmedel. Därefter måste du själv stå för kostnaden för det preventivmedel du väljer att använda. Du som är över 18 år är alltid välkommen att beställa och köpa minipiller genom de samarbetspartners vi på P-piller.nu har.