P-plåster

P-plåster är ett preventivmedel som fungerar preventivt mot oönskad graviditet, p-plåster är ett hormonellt plåster som innehåller så väl gestagen som östrogen. Det är ett mycket enkelt alternativ till vanliga kombinerade p-piller och fungerar med samma preventiva princip.

Fördelarna med p-plåster är många, alternativet brukar uppskattas av kvinnor som annars lider av allergiska reaktioner eller svåra biverkningar av kombinerade p-piller. P-plåster upplevs även lättare att komma ihåg för de kvinnor som upplever det besvärligt att komma ihåg att ta p-piller varje dag.

Via våra samarbetspartner på P-piller.nu kan du beställa Evra P-plåster som är ett smidigt och effektivt alternativ till p-piller. Evra innehåller två hormoner som fungerar preventivt och get ett fullgott skydd mot oönskad graviditet.

Hur används p-plåster?

P-plåster är ett enklare men precis lika effektivt alternativ till preventivmedel. Det fungerar preventivt genom att skapa ett jämt hormonflöde till kroppen och risken för biverkningar är där med mindre. Du använder dig enkelt av ditt p-plåster genom att placera det på kroppen och låta det verka i 7 dagar, du tar sedan enkelt av ditt plåster och ersätter det med ett nytt. När du har använt 3 plåster/behandlats med p-plåster i 3 veckor gör du ett uppehåll i 1 vecka. Du har fullgott skydd under hela månaden men behandlas bara med p-plåster under 3 av månadens 4 veckor.

 

Eftersom p-plåster frigör en jämn och regelbunden dos av östrogen och gestagen ut i kroppen genom huden minskar risken för annars vanliga biverkningar.

 

En behandling med p-plåster är enkel att påbörja, ett plåster kan placeras nästan var som helst på kroppen men undvik gärna ställen med tunnare och lättirriterad hud. Plåstret fästs på torr och ren hud, håll där efter handflatan mot plåstret i ca 20 sekunder så det sitter fast ordentligt. Det byts enkelt ut mot ett nytt plåster efter 1 veckas tid. Glöm inte att ta paus vecka 4 (efter 3 veckor och 3 plåster), under denna vecka kan man uppleva menstruationsliknande blödningar och symptom. Börja där efter om på nytt igen med ett nytt plåster. När du väljer att helt avsluta din behandling med p-plåster kan du uppleva utebliven eller oregelbunden menstruation de följande månaderna, detta bör vara övergående.

 

Fördelar med p-plåster

För många kvinnor är valet av preventivmedel svårt, för att få fullgott skydd måste det passa just dig. Vissa kvinnor har lättare för att göra p-piller till en naturlig del av den vardagliga rutinen medan många upplever det allt svårare att ta en tablett på regelbundna tider varje dag. Många väljer därför att byta till mindre krävande alternativ så som p-plåster. Preventivmedlet är smidigt och smärtfritt och självklart går det att både duscha och bada med det på kroppen. En annan fördel med p-plåster är att det inte intas oralt, därmed kan även de kvinnor som lider av problemmage eller magsjukdom använda detta preventivmedel för fullgott preventivt skydd.

 

Lista med några av fördelarna med p-plåster

  • Minskade PMS-besvär
  • Fullgott preventivt skydd även vid kräkningar/magsjukdom/diarré
  • Kan minska risken för underlivscancer
  • Kan bidra till minskade och mer regelbundna menstruationer
  • Minskad risk för biverkning med jämn hormontillförsel
  • Påverkar inte samlag

 

Vem kan använda p-plåster?

P-plåster är ett effektivt alternativ till kombinerade p-piller och ger ett fullgott skydd mot oönskad graviditet. Preventivmedlets effekt kan dock påverkas negativt av rökning, blodsjukdom eller epilepsi och verka lägre för de kvinnor som är över 35 år gamla.

 

P-plåster kan påverkas negativt av

  • Övervikt (över ca 90 kg)
  • Dålig blodcirkulation
  • Antibiotika
  • Naturläkemedel/läkemedel innehållandes Johannesört

Var alltid noga med att läsa medföljande bipacksedel för fullständig information.

 

Hur köper man p-plåster?

Om du är under ca 20 år och bosatt i Sverige kan du alltid vända dig till närmaste Ungdomsmottagning för rådgivning och kostnadsfritt preventivmedel. Är du över ca 20 år får du vanligen själv stå för kostnaden när du behöver preventivmedel. Du kan enkelt beställa och köpa dina p-plåster via våra samarbetspartner på P-piller.nu