P-ring

En p-ring är ett effektivt preventivmedel som fungerar med samma preventiva princip som p-piller. P-ringen är en mjuk plastring som förs in i underlivet och ger ett näst in till 100 procentigt skydd mot en oönskad graviditet. En av fördelarna med p-ringen är att det är ett långtidsverkande preventivmedel, en p-ring används under 1 månad och byts sedan ut. Till skillnad från p-piller, då man intar tablett varje dag, använder man sin p-ring i 3 veckor och gör sedan uppehåll i 1 vecka.

En p-ring passar dig som annars har svårt att komma ihåg att ta tabletter regelbundet eller lider av magsjukdom. P-ringen har en mildare biverkningsprofil jämfört med många andra former av preventivmedel, detta eftersom den avger en jämnare hormondos under en längre tid.

Genom våra samarbetspartner på p-piller.nu kan du beställa NuvaRing som idag är den enda i sitt slag på marknaden. NuvaRing är en kombinerad p-ring som ger ett fullgott preventivt skydd genom att gradvis frigör hormoner i kroppen.

P-ring – Hur fungerar det?

En p-ring är en flexibel och tunn ring av plast som förs in i underlivet där den sakta frigör preventiva hormoner som förhindrar oönskad graviditet. P-ringen sitter på plats i 21 dagar och tas där efter ut för ett 7 dagar långt uppehåll. Det är under denna vecka man kan uppleva menstruationsblödningar, dock är man fortsatt skyddad även under denna tid. Efter uppehållet påbörjar man återigen behandlingen.

 

P-ringen är ett populärt alternativ för de kvinnor som upplever det svårt att komma ihåg tabletter så som p-piller. De flesta kvinnor som använder sig av p-ringen som preventivt alternativ känner inte av den alls under behandlingen, det är både smärtfritt och enkelt.

 

En p-ring fungerar preventivt genom att förhindra ägglossning, den bidrar även till att livmoderhalssekretet blir tjockare och där med näst in till ogenomträngligt för spermier. Hormonerna gör även livmoderslemhinnan tunnare vilket gör det svårt för ett ägg att fastna och bli befruktat.

 

Du kan enkelt påbörja din behandling med p-ringen inom 5 dagar från menstruationens start, då har du fullgott skydd direkt. Om du väljer att påbörja behandlingen senare under min cykel bör du alltid komplettera med ytterligare skydd (t.ex. kondom) under de nästföljande 7 dagarna. Du tar enkelt ut din p-ring ur paketet och klämmer ihop den mellan pekfingret och tummen för att sedan föra in den i underlivet. Den ska sedan sitta på plats i 21 dagar varefter du enkelt tar ut den genom att använda pekfingret och dra ut den långsamt. Du är självklart fullt skyddad även under den 7 dagar långa uppehållet innan du påbörjar en ny behandling.

 

Så länge ringen är på plats i vaginan fungerar den preventivt, det viktiga är att den sitter bekvämt för just dig. Många kvinnor oroar sig för att den ska störa det sexuella samlivet men ringen bör inte tas ut under samlag. Om ringen tas ut måste den sättas tillbaka på plats igen inom 3 timmar för ett fortsatt fullgott skydd. Om ringen är uttagen i över 3 timmar bör den sättas in direkt och du bör alltid komplettera med kondom under nästkommande vecka för fullt skydd.

 

Biverkningar med P-ring?

En p-ring har vanligen en mild biverkningsprofil eftersom den sitter på plats under en längre tid och avger en jämn dos med hormoner. Några av de vanligaste biverkningarna från en p-ring är:

 

 • Ömma bröst
 • Trötthet
 • Illamående
 • Huvudverk

 

Tänk på att det alltid är viktigt att läsa bipacksedeln för en fullständig lista över biverkningar. Kontakta alltid din vårdcentral eller barnmorska om du upplever allvarliga och ihållande biverkningar från din p-ring. Det är dock värt att komma ihåg att de flesta biverkningarna är övergående eftersom det kan ta tid för kroppen att vänjs vid hormonerna.

 

De flesta kvinnor kan använda p-ring som preventivt alternativ. Du bör dock vara försiktig med p-ring om du upplevt obehag i samband med p-piller eftersom de fungerar snarlikt.

 

En p-ring rekommenderas inte till dig som:

 

 • Har/haft bröstcancer
 • Lider av svår migrän
 • Är rökare
 • Har diabetes
 • Har ett BMI på 30 eller högre
 • Lider av högt blodtryck eller blodproppar
 • Är över 35 år gammal

 

Om något av ovanstående stämmer in på dig bör du istället överväga minipiller som preventivmedel.

 

Beställa P-ring?

Om du är ungdom och bosatt i Sverige kan du alltid vända dig till din närmaste Ungdomsmottagning för rådgivning angående p-ring och preventivmedel. Är du över 18 år är du alltid välkommen att beställa din p-ring via våra samarbetspartner på P-piller.nu.