Clearblue Test för urinvägsinfektion, 2 st

129 kr

Clearblue test för urinvägsinfektion är en klinisk test för tidig upptäckt av urinvägsinfektion. Testet har en säkerhet på 94 %.

Gravida kvinnor löper särskilt stor risk att drabbas av urinvägsinfektioner (UVI) på grund av de fysiska och hormonella förändringar som sker i kroppen. Det är nästan alltid bakterier som orsakar UVI, och ofta då E.coli, som vanligtvis finns i tarmarna. Clearblue Test för urinvägsinfektion är ett enkelt urinprov för hemmabruk, och det kan användas från det att du först upptäcker symptomen. Symptomen kan t.ex. vara att du ofta är kissenödig, och/eller att det svider eller gör lite ont när du kissar. En obehandlad UVI kan få allvarliga följder, och det är därför viktigt att tidigt upptäcka och behandla eventuella infektioner.

Innehåller 2 test.