Självtest klamydia kvinna, 1 st

269 kr

Självtest klamydia för kvinnor är ett hemmatest som man skickar in till laboratorium för snabbt besked. Fullständigt diskret och mycket enkelt och praktiskt.

Klamydia, som är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige, smittar vid oskyddat sex. Många som är infekterade med klamydia har inga symtom alls, men kan ändå föra smittan vidare. Eventuella symtom av klamydia kommer 1-3 veckor efter att du blivit smittad. Klamydiabakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer. Obehandlad klamydia kan leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män och behöver därför behandlas med antibiotika.

Innehåller 1 test.